BW Offshore har boret og ferdigstilt den andre brønnen, DTM-3H, ved Tortue-feltet offshore Gabon, ifølge en melding tirsdag.Boringen ble gjennomført uten sikkerhetsrelaterte hendelser, samt i henhold til tid og budsjett.Resultatene fra boringen var fullt konsistente med pre-boringsprognosene og målene, opplyses det.Etter demobilisering fra brønnen vil riggen som ble brukt, «Borr Norve», fortsette boreoperasjonene på avgrensningsbrønnen Ruche North East ved Ruche-feltet.