Venter stor oppgang i gass

Fersk rapport forutser en transformasjon i gassmarkedet de neste fem årene.

Den globale gassetterspørselen ventes å stige med 1,6 prosent per år fra 3.740 kubikkmeter i 2017, til 4.100 kubikkmeter i 2023, ifølge International Energy Agencys (IEA) seneste anslag.Det opplyser byrået i rapporten Gas 2018, publisert tirsdag.Et endrende marked- Sterk tilbudsvekst fra Kina, sterkere industriell etterspørsel og økende tilbud fra USA vil transformere de globale naturgassmarkedene over de neste fem årene, skriver IEA, ifølge TDN Direkt.IEA anslår at USAs naturgassproduksjon vil være på om lag 922 milliarder kubikkmeter, og mener det meste av denne produksjonen vil rettes mot eksportmarkedene som LNG. 2017-nivået var på 760,5 milliarder kubikkmeter.Økt LNG-handelDen globale LNG-handelen ventes å øke til nær 40 prosent innen 2023, fra rundt 33 prosent i 2017, og den nåværende bølgen av LNG-eksportporsjekter vil øke LNG-omdannelseskapasiteten med nær 30 prosent innen 2023."Dette vil bli ledet av en økt produksjon fra USA, som utgjør nær tre fjerdedeler av veksten i den totale globale LNG-eksporten i perioden, etterfulgt av Australia og Russland, skriver IEA, ifølge TDN Direkt.


Les også