Vil ha «grønne» obligasjoner

Entra utforsker muligheter

Entra har hyret inn DNB, Nordea og SEB til å utforske muligheten for å utstede usikrede «grønne» obligasjoner i det norske obligasjonsmarkedet. Det opplyses i en børsmelding fra selskapet.En obligasjonsutstedelse med syv års løpetid kan følge, ut i fra markedsforholdene.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også