Vil søke børsnotering

Shelf Drilling vil søke notering på Oslo Børs.

Shelf Drilling vil søke notering på Oslo Børs, eller alternativ Oslo Axess, ifølge en melding mandag.Selskapet vil tilby nye aksjer for et bruttoproveny på 200-250 millioner dollar, og venter at aksjene vil bli solgt til en kurs på 8,0 og 9,0 dollar, opplyses det.Samlet verdi av selskapets egenkapital etter emisjonen vil være på om lag 865-998 millioner dollar.Shelf har intensjon om å bruke rundt 175 millioner av nettoprovenyet fra emisjonen til å kjøpe tilbake samtlige preferanseaksjer, pluss påløpte, men ubetalte utbytter.I tillegg vil selskapet bruke en del av provenyet til å kjøpe en eller to premium jack-up-rigger, samt for generelle selskapsformål.Tilbakekjøpet av preferanseaksjer kan redusere med inntil 50 prosent, opplyses det.Bokbyggingsperioden ventes å begynne 13. juni klokken 09:00, og vil vare til klokken 14:00 den 21. juni.DNB Markets vil være global koordinator og felles bokbygger, med Clarksons Platou Securities, Arctic Securities, og Sparebank 1 Markets.


Les også