Voldberg øker i Solon

Legger nye 280.000 kroner på bordet.

Investor Tore Aksel Voldberg - Foto: Scanpix
Børs

Styremedlem Tore Aksel Voldberg har i dag gjennom sitt heleide Skøien AS kjøpt 9.366 aksjer i Solon Eiendom til kurs 30 kroner, går det frem av en børsmelding.Voldberg ga dermed 280.980 kroner for aksjene.Etter dette eier Voldberg 8.673.398 aksjer i selskapet gjennom Skøien AS, samt 3.526.453 aksjer gjennom Dukat AS, noe som gir en totalbeholdning på 12.199.851 aksjer.Dette tilsvarer en eierandel på 21,736 prosent.

solon eiendom
tore aksel voldberg
innsidekjøp
Nyheter
Børs