Vurderer å selge kjempepost i SpareBank 1 BV

Egenkapitalbevis for rundt 200 millioner kroner kan bli solgt i løpet av kvelden.

Børs

Arctic Securities AS, Pareto Securities AS og SpareBank 1 Markets AS er engasjert av Sparebankstiftelsen BV og Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg for å se på muligheten for et nedsalg på inntil 6.000.000 (9,51 prosent) av utstedte egenkapitalbevis i SpareBank 1 BV fra stiftelsene gjennom en bookbuilding-prosess.Tirsdag endte beviset på 33,90 kroner. På denne kursen er posten som vurderes solgt verdt 203,4 millioner kroner.Stiftelsene vil, dersom nedsalget blir gjennomført, redusere sine eierandeler i SpareBank 1 BV fra henholdsvis 29,54 til 24,79 prosent for Spare Bank 1 Stiftelsen BV og fra rundt 22,07 til 17,31 prosent for Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg.Bookbuilding-perioden starter 5. juni 2018 klokken 16:30 og varer til 6. juni 2018 klokken 08.00, med forbehold om at boken kan stenge tidligere.I forbindelse med nedsalget har stiftelsene inngått en avtale med tilretteleggerne om 6 måneders bindingstid for sine gjenværende beholdninger av egenkapitalbevis.

sparebank 1 bv
Nyheter
Børs