HitecVision-sjef Ole Ertvaag. Foto: Finansavisen

19 milliarder i gevinst etter gigantfusjon

Hitecvision håver inn på fusjonen mellom Point Resources og Eni.

Mandag kom nyheten om at Eni Norge og Point Resources slås seg sammen til det nye selskapet Vår Energi AS, og blir det fjerde største selskapet på norsk sokkel. Det sammenslåtte selskapet vil i år produsere om lag 180.000 fat oljeekvivalenter per dag, fra en portefølje av 17 produserende olje- og gassfelt. Selskapets totale reserver og ressurser vil utgjøre mer enn 1.250 millioner fat olje-ekvivalenter.Selskapene vil ikke opplyse noe om verdivurderingen av selskapene, men DN mener å kjenne til at det fusjonerte selskapet verdsettes til mellom 10 og 12 milliarder dollar, tilsvarende rundt 90 milliarder kroner.Det gir en stor gevinst for det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet Hitecvision, som eier Point Resources og kommer til å eie 30,4 prosent av Vår Energi, ifølge avisen. Etter det DN forstår, har Hitecvision til sammen investert rundt åtte milliarder kroner i Point Resources gjennom oppkjøp og leteutgifter. Det betyr at oppkjøpsfondet har en urealisert gevinst på denne satsingen på rundt 19 milliarder kroner. Det er tidenes gevinst for oppkjøpsfondet. I Hitecvision ønsker en ikke å kommentere milliardgevinsten.Etter det DN erfarer har Hitecvision investert til sammen rundt åtte milliarder kroner i Point Resources gjennom oppkjøp og leteutgifter. Det gir oppkjøpsfondet en urealisert gevinst på denne satsingen på rundt 19 milliarder kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også