AF Gruppen sikrer mer arbeid

AF Gruppen skal ferdigstille bygg- og anleggsarbeidene etter Drill & blast-kontrakten på Follobanen.

AF Gruppen er innstilt som entreprenør av Bane NOR til å ferdigstille bygg- og anleggsarbeidene etter Drill & blast-kontrakten på Follobanen, ifølge en melding fra AF Gruppen tirsdag.Kontraktsummen er på om lag 400 millioner kroner, eksklusive mva, opplyses det.Arbeidene inkluderer gjenstående grunn- og betongarbeider for inngående Østfoldbane, samt Follobanen fra TBM-entreprisen til dagsonen ved Middelalderparken.Prosjektet starter opp i september 2018 og vil ha rundt ett års varighet.- AF Gruppen er godt fornøyd med å få tillit fra Bane NOR om å ferdigstille de krevende arbeidene. Vi ser frem til videre samarbeid om å ferdigstille arbeidene så raskt som mulig innenfor de rammer som hensynet til sikkerhet og miljø tillater, sier Morten Grongstad, konsernsjef AF Gruppen.