Amerikansk produksjon og detaljhandel innfrir

Ferske tall for detaljhandelen og Empire manufacturing.

Detaljhandelsomsetningen i USA var opp 0,5 prosent på månedsbasis i juni 2018. Detaljhandelsomsetningen eksklusive kjøretøysalg var opp 0,4 prosent i perioden på månedsbasis.På forhånd var det ventet at detaljomsetningen ville stige med 0,6 prosent og 0,4 prosent eksklusive kjøretøysalg på månedsbasis, ifølge Direkt Makro.Manufacturing slår forventningeneEmpire Manufacturing-indeksen var 22,6 i juli, ifølge data fra New York Federal Reserve.Ifølge Direkt Makro var det på forhånd ventet en indeks på 22.Indeksen fremkommer ved at sentralbanken i staten New York hver måned stiller en del spørsmål til en rekke av delstatens vareprodusenter om situasjonen i dag og seks måneder frem i tid.Empire Manufacturing er hver måned den første regionale undersøkelsen om forventningene til de amerikanske innkjøpssjefene. Indeksen ble første gang publisert i april 2002, men Fed har data tilbake til juli 2001.Hele detaljhandelsrapporten for juni Se også: Detaljhandelen steg for 5. måned på rad