I en rapport mandag morgen skriver analysesjef Karl-Johan Molnes i Norne Securities at meglerhuset nå tar Ocean Yield inn i meglerhusets utbytteportefølje.Molnes tror det vil komme et engangsutbytte fra selskpet.Videre skriver Molnes at han tror på en reprising av aksjen. Utbytteporteføljen til Norne består nå av følgende aksjer: Ocean Yield, Telenor, Equinor, Sparbank 1 BV og Akva Group.
-Ocean Yield investerer i skip eller oljeservice som et langsiktig investeringsselskap. Ocean Yield har stadig betalt høyere utbytter fra vekst i shipping segmenter som Bilfrakt, Containerskip, Produkttank og Oljetank. For flere av kontraktene er det leietaker som bærer risikoen for økte renter. Det er også leietaker som er ansvarlig for driften som medfører at de må kostnadene ved å installere scrubbere eller høyere priser for marin diesel ifm introduksjonen av IMO 2020, skriver Molnes.-Den siste store usikkerheten er knyttet til FPSOen Dhirubhai-1 hvor 10 års kontrakten med indiske Reliance som startet i 2008 utløper 18. september i år. Inntil i fjor har FPSOen vært sett på som et problem fordi det ene prosjektet av 51 skip som Ocean Yield eier utgjør 20 prosent av børsverdien, men i dag med en oljepris på USD 70+ er det også en mulighet for ekstra utbytte. Om Reliance utøver opsjonen på å kjøpe skipet for USD 255m kan det komme i år eller om FPSOen får en ny kontrakt kan det komme neste år.  -Om alternativ A inntreffer og Reliance utløser opsjonen i september tror vi det blir et engangsutbytte fra Ocean Yield på rundt 5-10 prosent av kapitalen i år.-Om alternativ B inntreffer og FPSOen går til et nytt felt med oppstart i 4Q tror vi det kommer et engangsutbytte fra Ocean Yield på rundt 5-10 prosent av kapitalen neste år. -I tillegg vil Ocean Yield aksjen kunne stige for å reprise utbyttenivået fra usikre 9 prosent per år ned mot 6 prosent per år som gir et aksjekurs potensiale fra dagens aksjekurs på NOK 70 opp til NOK 90 om ett år + et ekstraordinært utbytte på mellom 5-10 prosent i år eller neste år. Hvorfor tar vi inn aksjen denne måneden og ikke etter at vi vet om opsjonen blir utøvd? Vi tror reprisingen av aksjen vil begynne nå fordi det som ble sagt på 2Q18 presentasjonen viser at det bare er 2 aktuelle alternativ for FPSO Dhirubhai I som begge er gode for Ocean Yield når oljeprisen er USD 70+ per fat, avslutter Molnes.