Analytiker: Kjøp disse aksjene

I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Hunter Group og Odfjell Drilling.- Hunter Group ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og videre kursoppgang indikeres. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 2,80 kroner. Objektivet ved 3,41 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved 3,40 kroner. Dette signaliserer videre oppgang, og det ligger ikke motstand over dagens kursnivå. Ved reaksjoner tilbake er det derimot god støtte ved 3,40 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Odfjell Drilling Ltd har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Fortsatt oppgang indikeres, men med svakere stigningstakt enn tidligere. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 33 kroner og motstand på 37 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen tester støtten ved 33.40 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 33,40 kroner vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse, det vil si at aksjen omsettes mer på dager med kursoppgang enn på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. I tillegg er aksjen positiv på innsidehandler etter et innsidekjøp for 300.000 kroner i slutten av mai. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.