Anbefaler tre aksjer

I mandagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Marine Harvest, NRC Group og Pareto Bank.- Marine Harvest viser en sterk utvikling innenfor en bred, stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt en dobbel-bunn-formasjon. Etablert brudd på motstanden ved 171 kroner vil signalisere oppgang til 181 kroner eller høyere. Aksjen har støtte ved cirka 157 kroner og motstand ved cirka 177 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- NRC Group brøt opp fra den stigende trenden for en måned siden. Dette indikerer økende optimisme blant investorene og signaliserer en sterkere stigningstakt. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Det er lite motstand over dagens nivå, mens det ligger støtte ved 60,50 kroner. Aksjen er positiv på innsidehandler etter flere kjøp i april og mai. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Pareto Bank ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon og et brudd opp gjennom motstanden på 39,32 kroner vil være et kjøpssignal. Det ligger motstand ved cirka 39,70 kroner. Banken er negativ på innsidehandler etter at Direktør Erik Skarbøvig solgte 20.000 aksjer torsdag i forrige uke. Dette endrer likevel ikke kjøpsanbefalingen. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.