Andresen dumper 20 millioner aksjer i seismikkgigant

Oppdatert mandag kveld. Ferd måtte gi en rabatt på 6,8 prosent på mandagens sluttkurs for å få solgt 20 millioner PGS-aksjer. 

Ivan Kverme
Børs
Det Johan H. Andresen-kontrollerte investeringsselskapet Ferd har intensjon om å selge opp til 20 millioner aksjer i Petroleum Geo-Services, tilsvarende rundt 5,9 prosent av utestående aksjer, fremgår det av en børsmelding mandag ettermiddag.Gitt dagens kurs på 42,91 kroner betyr det at Ferd selger aksjer for opptil 858,2 millioner kroner.Ifølge Finansavisen har Ferd en snittkurs på PGS-aksjene på rundt 30 kroner, mye på grunn av emisjonen på 22 kroner som Ferd var med på i november 2015. Gitt at det er riktig, og at nedsalget skjer til en kurs rundt dagens, kan salget gi en gevinst på rundt 255 millioner kroner.Selskapet har engasjert Morgan Stanley og Nordea til å lede bokbyggingen, med Advokatfirmaet BAHR som juridisk rådgiver.Ferd var før nedsalget den største aksjonæren i PGS og er oppført med 35.823.200 aksjer i PGS, tilsvarende 10,58 prosent.Ferd har gått med på en 90-dagers lock-up på de resterende aksjene, som er vanlig i transaksjoner av denne typen, heter det.Etter nedsalget vil Folketrygdfondet, som allerede har 25.218.814 aksjer, tilsvarende en eierandel på 7,45 prosent, rykke opp som største aksjonær i PGS.
Siste: Ferd fikk ifølge en børsmelding mandag kveld 40 kroner aksjen, og måtte med det gi en rabatt på 6,8 prosent på mandagens sluttkurs for å få solgt de 20 millioner aksjene.Brutto ble aksjene dermed solgt for 800 millioner kroner, og gitt en kostpris på 30 kroner aksjen ga det Ferd en gevinst før omkostninger på 200 millioner kroner.Det står i sterk kontrast til situasjonen ved årsskiftet, da PGS-kursen var på 16,65 kroner og det urealiserte tapet på alle PGS-aksjene var på hele 478 millioner kroner. Nå er 200 millioner realisert, og den urealiserte gevinsten på de gjenværende aksjene, gitt 40 kroner aksjen, er på 158 millioner kroner.
På dagens sluttkurs var PGS så langt i år opp 157,7 prosent, bare slått av Panoro Energy med 171,8.På 40 kroner er avkastning på 140 prosent, også det godt foran nummer tre; Interoil med 123 prosent.