Apptix vil bytte revisor etter oppkjøp

Styret søker også fullmakt til ytterligere kapitalutvidelser for å sikre fleksibilitet ved blant annet nye oppkjøp.

Det Oslo-noterte selskapet Apptix foretok i april i år et oppkjøp av det svenske selskapet Evimeria EMR AB som blant annet har utviklet et skybasert system for oppbevaring av pasientjournaler.I etterkant av oppkjøpet har det blitt gjort flere endringer.Jesper Jannerberg ble i slutten av juni utnevnt til ny konsernsjef, etter å ha hatt stillingen som daglig leder i Evimeria EMR.Nå ønsker styret også å bytte sin revirsor gjennom mange år, Ernst & Young.Det fremgår av en fersk innkalling til en ekstraordinær generalforsamling som er planlagt til 14. august.- Etter oppkjøpet av det svenske selskapet Evimeria EMR AB tidligere i år, er det styrets vurdering at det vil være hensiktsmessig å skifte revisor, heter det i innkallingen fra styret.KMPG er foreslått som ny revisor.KapitalutvidelseDen ekstraordinære generalforsamlingen skal også stemme over et forslag om å gi styret fullmakt til å gjennomføre kapitalutvidelser.- For å sikre fleksibilitet ved blant annet nye oppkjøp, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser med inntil 50 prosent av aksjekapitalen, heter det i innkallingen.Styret ønsker fullmakt til å forhøye selskapet aksjekapital gjennom nytegning av aksjer for et samlet beløp på inntil 27.062.124 kroner gjennom en eller flere kapitalutvidelser.KjendisinvestorerApptilx har flere profilerte norske investorer på eiersiden.Den ferskeste aksjonælisten viser at Arne Blystad er fjerde største aksjonær med rett under ni prosent av aksjene gjennom Songa Trading.Tidligere stjernemegler Ketil Skorstad er to plasser lenger ned med 4,99 prosent av aksjene gjennom selskapet sitt Tigerstaden.Basert på siste omsatte aksjekurs på 59 øre, eier de to investorene Apptix-aksjer for henholdsvis 8,5 millioner kroner og 4.8 millioner kroner.Rett bak Skorstad på aksjonærlisten finner vi Tønsberg-mannen Kristian Gjertsen Lundkvist som tjente 332 millioner kroner i fjor gjennom Middelborg Invest.Han har en eierandel på 2,8 prosent.AksjefallApptix løfter seg med 3,15 prosent tirsdag.Hittil i år har imiderltid aksjen falt nær ni prosent.Tirsdagens aksjekurs på 59 øre verdsetter selskapet til 95,9 millioner kroner på Oslo Børs.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også