I dag rapporterer Axactor tall for 2. kvartal 2018.Resultatet kom inn på 0,2 millioner euro, mot 4,6 millioner euro året før.Resultat per aksje ble 0,001 euro, mot 0,004 euro per aksje i fjor.Resultat før skatt endte på 0,6 millioner euro, mot 5,2 millioner euro ved samme korsvei året før.Driftsresultatet kom inn på 9,1 millioner euro, mot 5,0 millioner euro i samme kvartal i fjor.Cash EBITDA ble 40,6 millioner euro, mot 9,4 millioner euro året før.EBITDA endte på 10,6 millione euro, mot 6,1 millioner euro i fjor.Inntektene ble 66,7 millioner euro, mot 26,9 millioner euro i 2. kvartal 2017.ERC (Estimated Remaining Collections) endte på 979 millioner euro, opp fra 1.001 millioner euro i 1. kvartal og 511 millioner euro i fjor.Selskapet skriver at REO-markedet (real estate owned) i Spania forblir sterkt og ser en "sunn" pipeline de kommende kvartalene. Axactor er også i en god posisjon til å ta del i veksten innenfor sikrede misligholdte lån (NPL).I Norden ventes det at volumene fra forward flow-avtaler med forbrukslånsbanker vil være en viktig faktor i selskapets videre vekst.Videre skriver Axactor at utviklingen i kontantstrømmen de seneste kvartalene har vært solid, og viser til at andre og fjerde kvartal normalt er de sterkeste inne europeiske gjeldsinndrivelsesindustri.