Axactor har inngått en avtale med Sareb for kjøpet av «Navia»-prosjektet - en portefølje med misligholdte lån i Spania, ifølge en melding tirsdag.Utestående balanse for porteføljen er på rundt 2,3 milliarder euro, men med driftsinvesteringer under ti millioner euro.Porteføljen er den største selskapet har kjøpt i Spania målt i volum og fordeler seg på rundt 4.000 krav.