Bedre fra Telia

Telia leverer bedre både operasjonelt og på bunnlinjen.

Resultatet kom inn på 2,160 millioner svenske kroner, mot minus 291 millioner svenske kroner i fjor.Resultat per aksje ble 0,5 svenske kroner, mot minus 0,07 kroner i samme kvartal i fjor.Resultat før skatt ble 3.108 millioner svenske kroner, mot 1.475 millioner svenske kroner i 2. kvartal 2017.Driftsresultatet kom på inn på 3.674 millioner svenske kroner, mot 2.379 millioner svenske kroner ved samme korsvei året før.Telia fikk en EBITDA før spesielle poster på 6.433 millioner svenske kroner i 2. kvartal 2018, mot 6.027 millioner svenske kroner i tilsvarende periode året før.Det var ventet en justert EBITDA på 6.441 millioner svenske kroner, ifølge snittet av estimater innhentet av SME Direkt.Omsetningen ble 20.814 millioner svenske kroner, mot ventet 20.339 millioner kroner og 19.785 kroner i fjor.NorgeTelias norske virksomhet fikk en EBITDA eksklusive engangsposter på 910 millioner kroner, mot 855 millioner kroner i fjor.EBITDA-marginen eksklusive engangsposter ble 35,9 prosent, mot 34,5 prosent året før.Netto omsetning kom inn på 2.540 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot 2.478 millioner kroner i samme periode året før.Antallet totale abonnementer i Norge var 2.335 millioner i kvartalet, mot 2.441 ved samme korsvei i fjor.- Vi leverer et solid økonomisk resultat med en liten vekst på både topp- og bunnlinjen. Tallene er fortsatt drevet av økt mobildatabruk, stabile grossistinntekter samt bra progresjon i effektiviseringsprogrammet. Vi ser samtidig en dreining i privatmarkedet på hovedbrandet vårt mot at stadig flere kjøper telefon gjennom vår Svitsj-ordning. Vi har en liten reduksjon på kundesiden i andre kvartal som vi ikke er fornøyde med. Vi har tatt flere grep, og vil fortsette å ta grep, for å beholde eksisterende kunder og vinne nye kunder. Samtidig vitner tallene om at konkurransen om kundene i lavprissegmentet er tøff, sier adm.dir. i Telia Norge, Abraham Foss, i en kommentar.Kjøper Bonnier BroadcastingTelia kjøper Bonnier Broadcasting av Bonnier AB for 9,2 milliarder svenske kroner på kontant- og gjeldfri basis, ifølge en pressemelding fra Telia, fredag.Kjøpesummen tilsvarer en EV/EBIT-multippel på 15,4x basert på resultatet den seneste tolvmånedersperioden per 31. mars 2018, eller 7,7 ganger inklusive forventede synergier, opplyses det.Oppkjøpet ventes å generere synergier fra 2020 med full effekt på om lag 600 millioner svenske kroner i 2022.Transaksjonen ventes fullført i andre halvår 2019.Kjøpet kommer bare tre dager etter at det ble kjent at selskapet sluker Get.


Les også