Bitcoin har økt sin dominans kraftig

Bitcoin har også økt sin dominans i kryptovalutamarkedet betraktelig så langt i år.

6. april skrev vi, basert på teknisk analyse, at bitcoin kunne falle ned i intervallet  5.500 - 6.000 dollar . Da var det blitt utløst nye svakhets tegn i chartene.Bitcoin bunnet foreløpig ut på 5.843 dollar den 29. juni. Da hadde den falt 70,9 prosent fra en topp på 20.089 dollar den 17. desember 2017.Ned 71 prosent - opp 32På topp hadde alle bitcoins i verden er samlet verdi på 340 milliarder dollar, tilsvarende mer den samlede børsverdien av alle selskapene på Oslo Børs.På bunnen var verdien redusert til 100 milliarder dollar, som fremdeles var rundt 100 milliarder kroner mer enn børsverdien på Statoil (nå Equinor).Nå er bitcoin opp igjen til 7.691 dollar og en samlet verdi på knapt 132 milliarder dollar, tilsvarende 1.077 milliarder kroner.Like interessant er det at bitcoin realtivt sett stiger mer enn de andre, og har gjort det gjennom det meste av 2018.Bitcoin hadde på det laveste i januar en dominans (andelen av den samlede verdien av alle kryptovalutaene) i kryptovalutamarkedet på 32,4 prosent. Siden det har bitcoins dominans, til tross for at den fortsatte å falle helt frem til slutten av juni, steget jevnt og trutt. Nå er den opp i 45,9 prosent, som er en økning på 41,7 prosent.Det betyr også at de andre, blant de 1.656 kryptovalutaene som er listet på coinmarketcap.com, er blitt mindre dominerende, og har falt fra 24,3 til 21,4 prosent.Topp 10 mister andelerSamtidig som bitcoins dominans totalt sett har økt har også de andre store krytovalutaenes dominans blitt redusert.Ethereums dominans har falt fra 18,2 til 16,3 prosent.Ripples andel har falt fra 10,4 til 6,2 prosent. Bitcoin cashs andel har falt fra 6,2 til 4,9 prosent.Litcoins andel har falt fra 1,8 til 1,7 prosent. IOTAs andel har falt fra 1,5 til 0,95 prosent.Se også: Bitcoin hopper opp igjen