Byr på Link Mobility

Verdsettes til 3,4 milliarder.

Victory Partners VIII Norway AS har fremsatt et frivillig tilbud om å kjøpe samtlige aksjer i Link Mobility på kurs 225 kroner, går det frem av en børsmelding.Dette verdsetter selskapet til 3.396 millioner kroner.Tilbudskursen ligger 27,4 prosent over fredagens sluttkurs, og 44,5, 51,7 og 71,5 prosent over volumvektet snittkurs hhv. de siste tre, seks og 12 måneder.Et enstemmig styre anbefaler budet.Victory Partners VIII Norway AS er indirekte eid av fond forvaltet av ABRY Partners II og enkeltpersoner i ledelsen og på eiersiden i Link Mobility.I alt 54 prosent av aksjonærene har så langt forpliktet seg til å selge.Link Mobility har steget 22,2 prosent på Oslo Børs så langt i år, og er de siste 12 månedene opp 41,9 prosent.Les mer her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker