Crayon med avtale

Crayon og Microsoft inngår samarbeid.

Crayon har signert en strategisk avtale med Microsoft, med en initiell investering fra Microsoft på om lag 30 millioner kroner, ifølge en melding fra Crayon tirsdag.Investeringen skal ifølge meldingen brukes til å tilføre ekstra tekniske og salgsmessige ressurser i løpet av andre halvår 2018 og første halvår 2019.«Crayon forventer en begrenset positiv vekst effekt på ebitda for 2018, men programmet representerer et betydelig potensial for å akselerere vekst mot Crayons mål på mellomlang sikt», heter det i meldingen.