Danner joint venture innen luftfart

Boeing har signert avtale med Embraer.

Boeing og Embraer har signert kontrakt om et strategisk partnerskap for å «akselere veksten i de globale luftfartsmarkedene», ifølge en melding torsdag.Selskapene skal danne et joint venture, der Boeing vil ha en eierandel på 80 prosent.Avtalen verdsetter denne eierandelen til 3,8 milliarder dollar, tilsvarende om lag 31 milliarder kroner, og verdsetter hele Embraers kommersielle flyvirksomhet til 4,75 milliarder dollar, eller 38,4 milliarder kroner.Boeing venter at partnerskapet vil gi årlige kostnadssynergier på 150 millioner dollar innen det tredje året, eller 1.213 millioner kroner.Selskapet venter at vil påvirke omsetningen fra 2020.