Danner ny kjempe på norsk sokkel

Eni Norge og Point Resources slår seg sammen for å skape Vår Energi AS. 

Børs

Eni Norge og Point Resources slås sammen til det nye selskapet Vår Energi AS, ifølge meldinger fra selskapene mandag.Det sammenslåtte selskapet vil i år produsere om lag 180.000 fat oljeekvivalenter per dag, fra en portefølje av 17 produserende olje- og gassfelt. Selskapets totale reserver og ressurser vil utgjøre mer enn 1.250 millioner fat olje-ekvivalenter.Ifølge en melding fra Eni Norge ventes produksjonen fra Vår å nå 250 000 fat oljeekvivalenter per dag innen 2023.Mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter planlegges utbygd fra 10 eksisterende prosjekter, med lønnsomhet ved en oljepris under 30 dollar per fat. Totalt planlegger selskapet å investere mer en 65 milliarder kroner i løpet av de neste fem årene for å få nye felt i produksjon, revitalisere eldre felt og lete etter nye ressurser.Selskapets størrelse på norsk sokkel vil også gi nye muligheter til å utvide porteføljen gjennom både fremtidige konsesjonsrunder og oppkjøp, heter det i Eni-meldingen. Vår Energi AS vil bli eid av Eni med 69,6 prosent og HitecVision med 30,4 prosent. 

eni norge
point resources
Nyheter
Børs