Delphi-forvalter tapte i laks - spår opptur i shipping

Forvalter Tian Tollefsen oppsummerer første halvår.

Det har vært et kanonår på Oslo Børs så langt i 2018, med rekordnoteringer på rekke og rad, godt hjulpet av opptur i energi- og sjømatsektoren. Tian Tollefsen klarte i første halvår en avkastning på 6,0 prosent for andelseierne i Delphi Norge.Fondets referanseindeks - fondsindeksen på Oslo Børs - endte i samme periode opp 7,0 prosent. Det siste året kan Delphi Norge skilte med en avkastning på 19,44 prosent, 3,5 prosent svakere enn referansen.Over tre år har Delphi Norge fortsatt et forsprang på 2 prosent til markedet, og en samlet avkastning på 13,35 prosent. Traff på energi- I Delphi Norge traff vi godt med høy eksponering i energisektoren, som med klar margin ble beste sektor på Oslo Børs i perioden. Både oljeservice og oljeselskapene bidro til det. Blant de beste bidragsyterne finner vi selskaper med større grad av eksponering mot oljeproduksjon – Aker, AkerBP og Equinor, skriver forvalter Tian Tollefsen i sin halvårskommentar.Serviceselskapene levert også god avkastning i første halvår, men ligger fortsatt bak oljeselskapene så langt i år.- Med økt fokus på leting og investeringer, kan serviceselskapene ta over stafettpinnen i andre halvår. Forventninger om fortsatt sterk oljepris underbygges av solid etterspørsel og begrenset tilbudsvekst, sår forvalteren. Laksen glapp - Vi hadde dessverre for lav eksponering i sjømatsektoren i første halvår, den nest beste sektoren på Oslo Børs. Vi vil neppe øke fremover heller, siden prisingen fremstår som mindre attraktiv og vi er bekymret for prisutviklingen på laks i andre halvår, forklarer Tollefsen.Sammen med Wallenius Wilhelmsen Lines og Kongsberg Automotive, som har vært spesielt utsatt for Trumps handelsretorikk, er sjømat det meste av fondets avvik til referanseindeksen i perioden, ifølge Delphi. - Selv om roroshipping (rullende last) har skuffet stort så langt i år, med Wallenius Wilhelmsen Lines som vår største negative bidragsyter, fremstår andre deler av shippingsektoren som attraktivt.Favorittene til Tollefsen er tørrbulk, container-feeder (mindre containerskip) og tank, drevet av gode utsikter til sterk inntjeningsvekst. I tillegg er løftet av krav om kutt i svovelutslipp fra 2020, som vil medføre økte bunkerspriser og dermed lavere tilbudsvekst, heter det i kommentaren. De fem største investeringene (per 30/6) i Delphi Norge er Equinor (9,12 prosent), Subsea 7 (8,04), Norsk Hydro (6,85 prosent), Aker (6,19 prosent) og Golden Ocean Group (4,35 prosent).