Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten uendret på 0,00 prosent.På forhånd var det ikke ventet noen endring i styringsrenten, ifølge Direkt Makro.ECB holder rentekorridoren uendret. Den marginale innskuddsrenten er uendret på -0,4 prosent og den marginale utlånsrenten er uendret på 0,25 prosent. Det var ikke ventet endring i rentekorridoren.Avslutter verdipapirkjøpsprogrammet i desemberDen europeiske sentralbanken (ECB) gjentar at den venter å avslutte verdipapirkjøpsprogrammet ved utgangen av desember 2018, fremgår det av en melding fra sentralbanken torsdag.ECB vil kjøpe verdipapirer for 30 milliarder euro per måned frem til utgangen av september 2018. ECB-rådet fastholder videre at banken etter september 2018, betinget av at data bekrefter rentekomiteens inflasjonsforventinger på mellomlang sikt, vil redusere de månedlige kjøpene til 15 milliarder euro frem til utgangen av desember 2018, melder TDN Finans.Videre har rådet intensjon om å opprettholde policyen om å reinvestere hovedstolen fra papirer som forfaller under verdipapirkjøpsprogrammet i en forlenget periode etter at kjøpene avsluttes, og i hvert fall så lange som nødvendig for å opprettholde fordelaktige likviditetsforhold og tilstrekkelig grad av pengepolitisk støtte.Ser rentene på dagens nivåDen europeiske sentralbankens råd venter at nøkkelrentene vil forbli på nåværende nivåer i hvert fall gjennom sommeren 2019, og i alle tilfeller så lenge som nødvendig for å sikre en vedvarende konvergering av inflasjonen mot nivåer som er under, men nær to prosent på mellomlang sikt, melder TDN Finans.