DNO posisjonert for oppkjøp

Forvalter tror DNO vil ha tilstrekkelig likviditet for å kunne kjøpe Faroe Petroleum til høsten.

I løpet av en tidagers periode i april, kjøpte det norske oljeselskapet DNO seg opp til en eierandel på 28,71 prosent i det færøyske oljeselskapet Faroe Petroleum som satser hardt på norsk sokkel.Det har blitt spekulert i om DNO vil forsøke seg med et fullblods oppkjøp, men det har blitt avvist av selskapet selv. Les også: Storaksjonær vil kaste styrelederenDa aksjekjøpene startet 4. april meldte selskapet det ikke hadde noen intensjon om å komme med et bud på hele selskapet.En slik uttalelse betyr, i henhold til regelverket, at selskapet ikke kan krysse grensen på 30 prosents eierskap før det har gått seks måneder.Velger imidlertid DNO å kjøpe seg til en eierandel på over 30 prosent før utløpet av nevnte seksmåneders-periode, vil det utløse tilbudsplikt på de resterende aksjene i Faroe Petroleum.DNO skrev i sin førstekvartalsrapport at eierandelen komplementerer selskapets eksisterende portefølje på 19 letelisenser på norsk- og britisk sokkel.Flere aktører tror imidlertid at et oppkjøpsforsøk er på trappene. Les også: Panoro kjøper DNO-datterFlere ben å stå påErlend Lødemel, forvalter i Fondsfinans, som har investert i obligasjoner utstedt av både DNO og Faroe Petroleum, mener at mye ligger til rette for at DNO skal øke posisjonen sin i Faroe.Han viser til at DNO nylig hentet 200 millioner dollar gjennom utstedelse av et nytt obligasjonslån, i tillegg til å ha refinansiert 400 millioner dollar av det gamle, og at selskapet har en betydelig kontantstrøm.- På senhøsten vil selskapet sannsynligvis ha tilstrekkelig med likviditet til å kjøpe Faroe. DNO har dessuten nylig fått gjennomslag for å endre covenants (lånebetingelser. journ. anm.) slik at DNO ikke er forhindret fra å ta opp ytterligere gjeld i datterselskaper, noe Faroe vil kunne bli, sier han til Hegnar.no. Fondsfinans-forvalteren mener derfor at det ikke virker usannsynlig at DNO planlegger å kjøpe seg ytterligere opp i Faroe, noe han vurderer som positivt.- Det vil i så fall gi selskapet flere ben å stå på, og gi mindre eksponering mot kruttønna Kurdistan.DNO eier andeler i tre lisenser i Kurdistan, deriblant 75 prosent av Tawke-lisensen som i flere medier er beskrevet som selskapets «kronjuvel».Lisensen, som inkluderer feltene Tawke og Peshkabir, har anslåtte reserver på mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter.Oppkjøp og fusjonerMandagens nyhet om at oljeselskapene Point Resources og Eni Norge slår seg sammen til selskapet Vår Energi AS, føyer seg inn i en rekke større transaksjoner på norsk sokkel den siste tiden.Lødemel ser ikke bort ifra at det skal skje mer på den fronten.- Fusjoner og oppkjøp har ligget i kortene, slik Okeas kjøp av Shell-andeler og DNOs kjøp av Faroe-aksjer har båret bud om, sier han.- Vi blir ikke overrasket om vi ser flere slike transaksjoner fremover.