Electromagnetic Geoservices (EMGS) fikk et driftsresultat på minus 4,4 millioner dollar av en omsetning på 7,9 millioner dollar i andre kvartal 2018, mot minus 4,9 millioner dollar av en omsetning på 8,3 millioner dollar samme kvartal året før. Det fremgår av selskapets kvartalsrapport torsdag.Resultat før skatt i perioden ble minus 6,1 millioner dollar, som fører halvårsresultatet før skatt ned til minus 18,1 millioner dollar.Svake markedsforholdElectromagnetic Geoservices venter fortsatt å ha to skip i operasjon i 2018.Et av skipene ventes å gå i Asia, mens det andre ventes å operere Europa, Afrika og Amerika.Selskapet vil fortsette å investere i multiklientbiblioteket i utvalgte områder. Videre melder selskapet at kapitalinvesteringsplanene er begrenset til vedlikehold av eksisterende utstyr og til "Deep Blue source".Selskapet venter at fundamentale markedsforhold vil forbli svake i 2018, men har notert en økende kommersiell aktivitet, og selskapet opplever særlig økt interesse og diskusjoner rundt potensielle multiklient-undersøkelser utenfor Norge.Videre venter Emgs et krevende marked for oljeservice med høy usikkerhet. Allikevel har selskapet notert seg økt kommersiell aktivitet, med særlig økt interesse mot egenutviklet og forhåndsfinansiert innhenting innen multiklient-segmentet utenfor Norge.