Styret i Element har besluttet å gjennomføre et tilbakekjøpsprogram for aksjer med verdi på inntil fem millioner kroner, ifølge en torsdag.Aksjene vil bli kjøpt i markedet og minimumsprisen er 0,1 kroner per aksje, mens maksimumsprisen er fem kroner per aksje, opplyses det.