- Et nytt tilbakekjøpsprogram er ingen grunn til å kjøpe en aksje

- Det finnes ikke en eneste Wall Street-aksje siden 2012 som har utkonkurrert markedet etter et tilbakekjøpsprogram er blitt kunngjort.

- Hvis et selskaps tilbakekjøpsprogram var et bullish tegn, ville bulls i aksjemarkedet danse i gatene, skriver finansanalytiker Mark Hulbert i MarketWatch.Det er på grunn av at selskaper i dag tilbakekjøper aksjer som varmt hvetebrød. Så langt i USAs andre kvartal, er alle selskapers tilbakekjøpsprogram verdsatt til 3.500 milliarder norske kroner.Resultatene som er blitt offentliggjort så langt er over dobbelt så store som fra foregående kvartal, hvor tilbakekjøpsprogrammene beløp seg til 1.900 milliarder kroner.Fri kontantstrømEn gang i tiden var et nytt tilbakekjøpsprogram et tegn på selvtillit, men i dag er de bare en erstatning for utbytte, skriver analytikeren.Da et selskap kunngjorde et tilbakekjøpsprogram på 80- og 90-tallet, ville aksjen utkonkurrere markedet de påfølgende årene etter kunngjøringen.Siden den tid viser studier at det ikke finnes en eneste Wall Street-aksje siden 2012 som har utkonkurrert markedet etter et tilbakekjøpsprogram ble kunngjort, skriver Hulbert.Hulbert skylder på flere faktorer.En faktor er at selskaper erstatter utbytte med et nytt tilbakekjøpsprogram når de vil returnere finanskapital til aksjonærene, ettersom et eventuelt kutt i utbytte har muligheten til å fremprovosere en negativ reaksjon fra markedet.Marginal påvirkningTilbakekjøpsprogrammer representerer tilstedeværelsen av en fri kontantstrøm, men det sier ikke at ledelsen tror at aksjene er undervurderte.I studiet «Share Repurchases, Market Timing and the Distribution of Free Cash Flow» ble forskjellige selskaper delt opp i to grupper, hvor første gruppe var selskaper med aksjer som var spesielt undervurderte, og den andre med selskaper med mye fri kontantstrøm. Studiet fant at den andre gruppen hadde en 12 ganger høyere sannsynlighet for å lansere et tilbakekjøpsprogram, sammenlignet med selskapene med undervurderte aksjer.Konklusjonen av studiet var at muligheter for market timing har en marginal påvirkning på ledelsesmessige tilbakekjøpsbeslutninger.Les hele artikkelen her