Jesper Moerholt

Fire aksjer har stupt over 60 prosent

Det har vært en tøff start på 2018 for enkelt investorer.

Torsdag sluttet hovedindeksen på Oslo Børs på 884,99 poeng (-0,68 prosent). Det betyr at hovedindeksen er ned 1,66 prosent den siste måneden mens den er opp 8,66 prosent hittil i år.Syv aksjer har hittil i år stupt over 50 prosent.Verst har det gått med Fred. Olsen Energy som har falt 52,03 prosent den siste måneden og 74,27 prosent siden nyttår.Onsdag la selskapet frem sine kvartalstall. I årets 2. kvartal fikk Fred. Olsen Energy et negativt resultat før skatt på 208 millioner dollar av en omsetning på 17 millioner dollar. - Tidligere denne måneden meldte selskapet at de ville kunne være i brudd med lånebetingelsene fra 20. juli og de innstilte også like i etterkant betalingene av renter og avdrag på lån. Interessen knytter seg dermed i mindre grad til selskapets kvartalstall og i større grad til utsiktene for en avtale med kreditorene, og i tilfelle hva en slik avtale vil innebære for dagens aksjonærer, slo DNB Markets fast tidligere denne uken.Napatech har falt 71,61 prosent, Merkur-noterte Sine Agro Food er ned 69,43 prosent mens I.M. Skaugen har stupt 64,44 prosent. I begynnelsen av mai opplyste Oslo Børs at I.M. Skaugen SE har søkt om å stryke selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.Vi kan også ta med at Hugo Games er ned 57,69 prosent, Aqua Bio Technology har falt 53,18 prosent mens Norwegian Energy Company er ned 51,39 prosent hittil i år.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også