First Generator casher inn i Pareto Bank

Martin Mølsæter selger aksjer for over 20 mill. i Pareto Bank for å justere porteføljen. Prisingen er fortsatt veldig attraktiv, mener han.

Under ledelse av Tiril Haug Villum har Pareto Bank tiltrukket seg stor interesse blant de mest profilerte investorene på Oslo Børs.Aksjonærlisten er rett og slett fullspekket med kjente navn.Øverst troner, naturlig nok, finanskjempen Pareto AS, men under Pareto finner man investorer som Petter Neslein, Arne Fredly, Øystein Stray Spetalen, Harald Moræus-Hanssen og Eivind Astrup, for å nevne noen.Fondet First Generator som forvaltes av Martin Mølsæter, figurerer også høyt oppe på listen over de største eierne.Av ferske aksjonærlister, fremgår det imidlertid at fondet solgte 500.000 aksjer i forrige uke, og nå sitter med drøyt 1,8 millioner aksjer i Pareto Bank etter en reduksjon på vel 20 prosent.Dermed har fondet, som sjette største aksjonær, en eierandel på 3,93 prosent.Attraktivt prisetForvalter Martin Mølsæter opplyser til Hegnar.no at aksjene ble solgt til kurs 41,5 kroner, noe som betyr at han solgte aksjer for totalt 20,75 millioner kroner.Kjøpskursen oppgis til 35 kroner, og inkludert et utbytte på 1,6 kroner, medfører det en gevinst på 3,8 millioner kroner. Mølsæter omtaler aksjesalget som porteføljejustering som er naturlig på stigende kurser.Det seneste året er aksjen opp vel 14 prosent, og siden nyttår er kursoppgangen på nær syv prosent.Mølsæter understreker at han fortsatt har stor tro på selskapet som følge av bra drift og at prisingen er "veldig attraktiv".Lønnsom nisjePareto Bank har spesialisert seg på prosjektfinansiering innen blant annet eiendom, shipping og offshore.Regnskapene viser at selskapet har funnet en svært lønnsom nisje i det norske markedet for banktjenester.Andre kvartal endte med et resultat etter skatt på 93 millioner kroner, opp fra 75 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.Egenkapitalavkastningen etter skatt var på 17,5 prosent, mens det tilsvarende tallet for første halvår var 16,2 prosent.Ved utløpet av kvartalet hadde banken en utlånsportefølje på 10,5 milliarder kroner og en forvaltningskapital på 15,8 milliarder kroner."Banken opplever god aktivitet og forventer nå en utlånsvekst på mellom kr 1.000 mill. og kr 1.500 mill. for 2018 samlet sett. Med god vekst og solide marginer har banken revidert sitt anslag for egenkapitalavkastning til over 15 prosent", skrev banken i en melding i forbindelse med rapporteringen av andrekvartalstallene for to uker siden.Mandag omsettes Pareto Bank for 40,40 kroner på Oslo Børs, noe som gir en verdsettelse på rett under 2,4 milliarder kroner.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker