Det Bermuda-registrerte tørrbulkrederiet GoodBulk melder tirsdag at det har gjort enkelte justeringer av flåten.
9. juli inngikk rederiet en avtale om å selge den 2012-bygde Supramaxen «M/V Aquapride» for 20 millioner dollar, tilsvarende 163 millioner kroner, til Suisse Bulkers.Det tilsvarer en gevinst på snaut 19 millioner kroner i løpet av kun et drøyt år.«Salget av «M/V Aquaprise» og utøvelsen av de to Capesize-opsjonene er et produkt av GoodBulks aktive porteføljeforvaltningsstrategi da selskapet fortsetter å øke allokeringen mot Capesize-segmentet der det venter best risikojustert avkastning», skriver rederiet i meldingen.
Skipet som ble bygget ved Imabari-verftet i Japan ble kjøpt for 17 millioner dollar og levert i juni i fjor.Salget ventes å gi en nettoprofitt på rundt 2,3 millioner dollar.Levering er avtalt til mellom september og november i år.Dreier mot CapesizeVidere har rederiet valgt å utøve opsjoner på å kjøpe to Capesizer, bygget i henholdsvis 2011 og 2012 ved Daehan-verftet i Sør-Korea for totalt 68,3 millioner dollar.Levering er ventet innen utgangen av september, og skipene blir finansiert med 47,8 millioner dollar som er tilgjengelig gjennom eksisterende kredittfasiliteter, samt ved bruk av selskapets kontantbeholdning.Capesize-segmentet oppnår for øyeblikket rater på rundt 26.000 dollar, hvilket er rundt 150 prosent høyere enn ved årsskiftet.GoodBulk innehar fortsatt en opsjon på å kjøpe ytterligere en 2012-bygd Capesize bygget ved Sungdong-verftet i Sør-Korea. Denne utløper innen 30. september og prisen oppgis til 35,7 millioner dollar.Etter de nevnte transaksjonene er fullført, kontrollerer GoodBulk en flåte på 26 tørrbulkskip, derav 24 Capesizer, en Panamax og en Supramax.Tørrbulkrederiet er notert på den norske OTC-listen. Basert på siste omsetning som ble gjort til kurs 127 kroner, verdsettes selskapet til rett i underkant av 3,8 milliarder kroner.