I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Idex.- Idex har brutt opp fra en fallende trendkanal på mellomlang sikt. I utgangspunktet er ikke dette et signal om videre oppgang, men positiv volumbalanse og sterkt momentumet bak siste måneds oppgang forsterker bruddet, skriver Investtech.Analytikeren minner om at kursen også har steget opp over motstanden ved 4,70 kroner på høyt volum og dermed utløst et kjøpssignal. Videre oppgang indikeres.Det skal være støtte mellom 4,70 kroner og fire kroner ved reaksjoner ned, mens det er motstand ved seks kroner og 7,40 kroner på middels lang sikt.Idex er svakt positiv på innsidehandler.- Aksjen har en gjennomsnittlig kursendring per måned på over 24 prosent, så risikoen er meget høy.
Vurdering:
Svak kjøpskandidat, avslutter Investech.I skrivende stund omsettes aksjen for 5,59 kroner, opp hele 16,82 prosent.I løpet av den siste måneden har aksjen lagt på seg 127,24 prosent mens den er opp 8,33 prosent hittil i år.