«Ukens første norske nøkkeltall er allerede publisert, og viser at husholdningenes vareshopping falt betydelig mer enn forventet i juni», skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets’ morgenrapport.Detaljomsetningen fra måneden før, og dermed ble mai-hoppet på 2,0 prosent mer enn reversert.«Norges Bank får neppe panikk av dette, trenden er positiv, og varekonsumet i andre kvartal økte med 1,5 prosent etter fall i første kvartal», skriver Haugland.Et hvileskjær?Utover i uken får vi også en fersk rapport fra industriens innkjøpssjefer (DNB PMI, onsdag) og fra norske banker om utlåns- og lånevilje slik de opplever den (Norges Banks utlånsundersøkelse) torsdag.Fredag publiseres bruktboligstatistikk for juli måned.«Etter en særdeles sterk snuoperasjon i prisene fra i vår roet det seg i juni. Nå spørs om dette kun var et hvileskjær, eller starten på en mer moderat prisutvikling», heter det fra Haugland.DNB Markets holder en knapp på sistnevnte, blant annet som følge av regjeringens beslutning om å videreføre boliglånsforskriften og et økt tilbud av boliger.Viktig statistikk denne uken vil ifølge sjeføkonomen gi signaler om ståa i den amerikanske økonomien her og nå. ISM-indeksen, en bedriftsmåling av blant annet produksjon og ordre i måneden som gikk, publiseres onsdag og fredag, for henholdsvis industrien og tjenestesektoren.Fredag får vi dessuten sysselsettings-, arbeidsledighets- og lønnsstatistikk for juli, som alltid følges med argusøyne av markedet.Onsdag kveld vil den amerikanske sentralbanken (Fed) annonsere sin pengepolitiske beslutning.«På forrige møte i juni hevet Fed sitt styringsrenteintervall til 1,75 – 2,0 prosent, og sendte signaler om at det er sannsynlig med ytterligere to hevinger innen 2018 er omme. Neste heving skjer nok i september, og analytikere (oss inkludert) og markedsaktører er samstemte om at denne ukens møte blir av det «kjedelige slaget», med verken politikk- eller kommunikasjonsendringer», skriver Haugland.Torsdag skal Bank of England i ilden. DNB Markets venter, i likhet med konsensus og markedet, at sentralbanken hever renten for andre gang siden finanskrisen, til 0,75 prosent.Stjeler showetDet er likevel ifølge Haugland Bank of Japan (BoJ) som ligger an til å stjele sentralbankshowet denne uken.«Grytidlig i morgen blir det klart om det er hold i spekulasjonene som har rast de siste ti dagene om en snarlig endring i takten i eller formen på verdipapirkjøpene. Gjeldende politikk innebærer at den kortsiktige renten er satt til -0,1 prosent, mens 10-årsrenten ikke skal stige over null. Etter nylige medieoppslag belager markedsaktørene seg på at BoJ kan komme til å slå følge med andre store sentralbanker som letter trykket på gasspedalen, i form av å tillate høyere lange renter, blant annet for å hjelpe bankenes inntjening».Økonomen peker på at tiårsrenten har steget betydelig i det siste, og BoJ har intervenert ved to anledninger - siste gang på fredag - for å hindre videre oppgang.«Det er etter vårt syn lite sannsynlig at slike politikkendringer kommer allerede i morgen, men det er en risiko for at det kan innføres større fleksibilitet rundt inflasjonsmålet på to prosent, en forløper til politikkjusteringer ved neste korsvei. En endring i kjøpene av børshandlede fond er også en mulig tvist», avslutter Haugland i rapporten.