Hermanrud gikk på en smell i aksjemarkedet

I et jubelår på børsen opplevde Norges beste aksjestrateg motvind. Tilsvar fra Peter Hermanrud er lagt til.

Publisert 19. juli 2018 kl. 10.16
Oppdatert 26. juli 2018 klokken 10.23
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 600 ord

(Finansavisen): Sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets er i en årrekke blitt kåret til Norges beste aksjestrateg av Kapital, men i fjor hadde hans private aksjeinvesteringer negativ kursutvikling.Hermanruds norske aksjer falt 28,3 prosent. Det tilsvarer en verdireduksjon på 3,6 millioner kroner - samtidig som hovedindeksen på Oslo Børs steg 19,1 prosent.- Det er før utbytte, sier Peter Hermanrud til Finansavisen.- Men kursutviklingen var svak?- Det er godt mulig, svarer han. Den ellers så snakkesalige aksjestrategen ønsker ikke å gi flere kommentarer til ­Finansavisen.Finansavisen kan fortelle at Hermanrud forvalter 36,5 millioner kroner av sin private formue gjennom investeringsselskapet Horatio Offshore.Aksjestrategens norske tap ble delvis reddet av positive bidrag fra aksjefond og utenlandske aksjer. Samlet sank dermed Hermanruds aksjeinvesteringer med 2,6 millioner kroner i 2017.Til tross for elendig kursutvikling, leverte investeringsselskapet et positivt resultat før skatt på 6,5 millioner kroner, skriver Finansavisen. Dette skyldes blant annet 11,9 millioner kroner i «annen finansinntekt». Noe av dette skal ifølge Hermanrud være utbytte fra unoterte og markedsbaserte norske selskaper.Ved utgangen av 2017 satt aksjestrategen på betydelige posisjoner i Wallenius Wilhelmsen Logistics , Wilh. Wilhelmsen Holding og Treasure. Kursutviklingen i alle de tre selskapene har vært katastrofal hittil i år.Tilsvar fra HermanrudPluss 23 prosent, ikke minus 28Kursene hadde falt, men avkastningen var sterkt positiv, skriver Peter Hermanrud i dette tilsvaret til en artikkel i Finansavisen 19. juli.I Finansavisen 19. juli presenteres avkastningen for mitt selskap Horatio Offshore på forsiden og på to ytterligere sider under titlene «Aksjesmeller» og «Taper på negativ aksjeutvikling». Det insinueres og nærmest harseleres med at jeg 1) har hatt 28 prosents negativ avkastning på mine norske aksjer og 2) har vektet meg kraftig ned i aksjer til tross for at jeg i pressen har sagt at jeg har opprettholdt aksjeeksponeringen. Poenget illustreres med en graf over kursutviklingen for et selskap jeg har aksjer i, WWL, der kursen faller kraftig.Jeg liker dårlig å snakke om mine private investeringer i det offentlige rom, men føler jeg må gjøre et unntak her. Ved å sjekke det offentlig tilgjengelige regnskapet for Horatio Offshore, slik journalisten også kunne gjort, finner jeg nemlig at

  • Avkastningen for selskapet er 23 prosent. Resultat etter skatt er 6,55 millioner kroner, egenkapitalen er 28,8 millioner. Selskapet har riktignok en del netto cash, så avkastningen på selve aksjeporteføljen er noe høyere. Selskapet driver kun invsteringsvirksomhet.
  • Det er riktig som jourmalisten skriver at mine norske aksjer er verdt 3 millioner mindre enn jeg kjøpte dem for. Men som jeg også gjorde journalisten oppmerksom på, har selskapet "andre finansinntekter" på 11,9 millioner, hvorav 11,4 millioner er utbytte på norske aksjer. Det er mer enn 50 prosent av den norske porteføljeverdien, og kan ikke sees bort fra. Dette skyldes at enkelte selskaper har solgt ut sine eiendeler i 2017, og utbetalt verdiene til aksjonærene. Aksjeselskapene var ikke ferdig avviklet i 2017. Kursene hadde falt, men avkastningen var sterkt positiv.
  • Den samlede porteføljen av aksjer og aksjefond har i perioden steget fra 27 til 28 millioner. Samtidig har kontantbeholdningen økt, da jeg ikke hadde reinvestert alle utbyttene pr. 31. desember. Da jeg uttalte meg om min aksjeeksponering og da artikkelen ble skrevet, hadde jeg for øvrig reinvestert mesteparten av kontantbeholdningen.
  • Grafen som illustrerer kursutviklingen i WWL viser 2018. I 2017, som artikkelen handler om, steg kursen hele 75 prosent. Altså skyldes ikke kursfallet i 2017 denne aksjen, i hvert fall. Kursen har ritkignok falt tilbake i 2018, men er godt over startkursen i 2017.

For ordens skyld, avkastning og aksjevekting bør sees i sammenheng med mitt andre investeringsselskap. Det regnskapet er ikke tilgjengelig ennå, men vil vise en noe lavere avkastning enn for Horatio Offshore.Peter HermanrudSjefstrateg i Sparebanken 1 Markets