Inntektsdobling for Roger Hofseth: Passerte én milliard

Gründer Roger Hofseth. Foto: Finansavisen.

Tar ut utbytte på 11 millioner kroner.

Konsernsjef Roger Hofseth i det børsnoterte selskapet Hofseth Biocare kan rapportere om en kraftig inntektsøkning i sitt heleide selskap Roger Hofseth AS.Årsregnskapet som nylig ble registrert i Brønnøysundregistrene, viser at inntektene økte fra 713 millioner kroner i 2016 til i underkant av 1,3 milliarder kroner i fjor.Inntektsøkningen var dermed på nesten 600 millioner kroner, eller 82 prosent. Resultatet beløp seg til 14,7 millioner kroner, etter en oppgang fra minus 2,1 millioner kroner i 2016.Dermed bevilger Hofseth seg et utbytte på 11 millioner kroner, ifølge årsberetningen. Variert virksomhetÅlesund-bosatte Hofseth driver forretninger innen svært varierte markeder og industrier. - Selskapets virksomhet er kjøp og salg av fisk og fiskeprodukter, finansplasseringer, investeringer i eiendom og industri, samt utleie av båter, heter det i årsberetningen.I tillegg er selskapet, via tilknyttede selskap, eksponert i oppdrett, videreforedling, produksjon og distribusjon av fisk.Roger Hofseth AS eier blant annet 45,1 prosent av Hofseth Internationl som sammen med det japanske selskapet Yokohama Reito eier joint venture-selskapet Hiyr AS og oppdrettselskapet Hofseth Aqua AS.MilliardoppkjøpHiyr sto i 2016 bak oppkjøpet av Fjordlaks, og ifølge Finansavisen var det snakk om en kjøpesum på på litt over én milliard kroner.I årsberetningen skriver Roger Hofseth at selskapet venter en fortsatt økning innenfor omsetning av fisk og fiskeprodukter.Når det gjelder samarbeidet med japanerne, skriver han følgende: - Det positive samarbeidet med Yokohama Reito har bidratt til vekst for hele Hofseth-gruppen. I tillegg er dette en kilde til både inspirasjon, utfordringer og økt kompetanse på mange felt.