Intel, som la frem kvartalstall etter børsslutt torsdag, fikk et resultat i 2. kvartal 2018 på 5,01 milliarder dollar, mot 2,81 milliarder dollar ved samme korsvei i fjor. Resultat pr aksje ble 1,05 dollar, opp fra 0,58 dollar året i forveien. Justert resultat pr aksje ble 1,04 dollar. Driftsinntektene i 2. kvartal steg til 16,96 milliarder fra 14,76 milliarder i samme kvartal året i forveien.En sammenstilling av analytikerestimater innhentet av FactSet viser at det var ventet driftsinntekter på 16,78 milliarder dollar,.IT-giganten guider 1,15 dollar i justert resultat per aksje, samt driftsinntekter mellom 17,6 og 18,6 milliarder dollar i 3. kvartal.For hele året guider selskapet et resultat pr aksje på 4,15 dollar, og driftsinntekter i intervallet 68,5 til 70,5 milliarder dollar.