Kongsberg Automotive rapporterer tall for 2. kvartal 2018 fredag.Resultat etter skatt ble 4,2 millioner euro i kvartalet, mot 2,9 millioner euro i fjor.Resultat per aksje endte på 0,01 euro, mot 0,01 euro i samme kvartal i 2017.                     Resultat før skatt kom inn på 7,3 millioner euro, mot 7,3 millioner euro året før.Justert driftsresultat endte på 20,8 millioner euro, mot 13,9 millioner euro i 2. kvartal 2017.Justert driftsmargin bedret seg fra 5,2 prosent i fjor, til 7,2 prosent i år.EBITDA kom inn på 22,3 millioner euro, mot 23,2 millioner euro ved samme korsvei i fjor.Omsetningen ble 287,5 millioner euro for kvartalet, sammenlignet med 268,1 millioner euro året før.Operasjonell kontantstrøm endte på 44,0 millioner euro, mot 22,2 millioner euro i fjor.Selskapet melder om en svært god ordreinngang på 121,5 millioner euro. Dette utgjør en økning på 70 prosent fra samme kvartal i fjor, kommer det frem i rapporten.UtsikterKongsberg Automotive venter en omsetning på om lag 260 millioner euro i 3. kvartal 2018, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag.De underliggende forutsetningene for utsiktene er at det ikke er noen vesentlige endringer i markedsforholdene og valutakurser, og selskapet velger dermed å gjenta guidingen kommunisert i forbindelse med den årlige generalforsamlingen i 2018, opplyses det.I presentasjonsmaterialet i forbindelse med rapporten går det frem at selskapet anslår at økte amerikanske tariffer på stål, aluminium og andre råvarer vil kunne medføre kostnader på én million euro i 2018 og 2-3 millioner euro i 2019.Det understrekes imidlertid at en økning i importtariffene på biler trolig vil ha begrenset effekt på selskapet ettersom det stort sett selger i samme områder som det produseres, med mindre tariffene får en effekt på den generelle økonomien.Selskapet legger til grunn en priselastisitet på 1, hvilket betyr at etterspørselen etter kjøretøy vil falle med like mange prosentpoeng som tariffene eventuelt øker med.Saken oppdateres!