Kongsberg Automotive refinansierer

Datterselskap er på farten.

Kongsberg Actuation Systems, et indirekte heleid datterselskap av Kongsberg Automotive, plasserte i går et sikret obligasjonslån på 275 millioner euro i det internasjonale kapitalmarkedet, går det frem av en børsmelding.Dette tilsvarer 2,6 milliarder norske kroner.De 7-årige lånet har en yield på 5,0 prosent per år.Bruttoprovenyet vil bli brukt til refinansiering av to nåværende rullerende kredittfasiliteter på hhv. 172 millioner dollar og 182 millioner euro.I tillegg vil pengene gå til generelle selskapsformål, samt betaling av kostnader tilknyttet en ny kredittfasilitet på 50 millioner euro.Les hele meldingen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også