Marine Harvest slaktet mindre enn ventet

Marine Harvest er ute med oppdatering

Marine Harvest

Marine Harvest fikk et operasjonelt driftsresultat på om lag 175 millioner euro i andre kvartal 2018, mot 198 millioner euro samme periode i fjor.Ifølge estimater innhentet av Inquiry Financial var det på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 193 millioner euro.Slaktevolumet var 78.500 tonn i kvartalet, mot ventet 81.900 tonn, og guidet 82.000 tonn av selskapet i førstekvartalsrapporten 2018. I den norske virksomheten var slaktevolumet 49.500 tonn i kvartalet, mot ventet 51.900 tonn.Selskapet opplyser videre at slaktevolumet med opphav i Norge bidro med et operasjonelt driftsresultat gjennom verdikjeden på rundt 2,55 euro pr kilo, mot ventet 2,68 euro pr kiloVirksomheten i Chile bidro med om lag 1,85 euro pr kilo, mot ventet 1,69 euro pr kilo.Skottland-virksomheten bidro med 2,35 euro pr kilo, mot ventet 2,04 euro pr kilo, mens Canada-virksomheten bidro med rundt 1,00 euro pr kilo, mot ventet 1,36 euro pr kilo.Netto rentebærende gjeld ved utgangen av kvartalet var om lag 955 millioner euro, mot ventet 935 millioner euro.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker