Nel ASA har gjennom «Brintpuljen» blitt tildelt litt over 7,5 millioner kroner til å finansiere etableringen av hydrogenfyllestasjoner i danske Sønderborg og Herning, går det frem av en børsmelding.- Den nye stasjonen i Sønderborg vil bidra til å knytte sammen det danske og det tyske nettverket, mens stasjonen i Herning vil bli en «showcase»-stasjon, plassert rett ved siden av den nye Nel H2Station-fabrikken som etter planen skal åpne i september, sier SVP (senior vice president) Jacob Krogsgaard i Nel Hydrogen Solutions i en kommentar.