Northern Drilling får klarsignal av Finanstilsynet

Overføres fra Oslo Axess tirsdag 3. juli. 

Børs

Finanstilsynet har godkjent Northern Drillings prospekt relatert til selskapets noteringen av 29.805.883 nye aksjer, opplyses det i en melding.Aksjene ble utstedt gjennom en rettet emisjon, ferdigstilt 9. mai 2018.Fra 3. juli vil selskapets aksjer bli overført fra Oslo Axess til Oslo Børs, og vil handles under tickeren NODL.

northern drilling
oslo børs
Nyheter
Børs