Ocean Rig melder om økende interesse

Riggselskapet har sikret seg mer arbeid. De kommende månedene ventes det at utnyttelsesgraden vil øke ytterligere.

- Vi er fornøyde med progresjonen til markedet for flyterigger og venter ytterligere utvikling i de kommende månedene som kan øke utnyttelsesgraden til selskapets rigger inn i 2019.Det sier Pankaj Khanna, konsernsjef i riggselskapet Ocean Rig, som blir stadig mer optimistisk til markedet, og det med god grunn.Mandag kan selskapet melde at det har inngått en kontrakt med Chariot Oil & Gas Limited for boring av nok en brønn utenfor kysten av Namibia. Det er ventet at oppstart av kontrakten vil skje i direkte forlengelse av det tidligere annonserte boreprogrammet med Tuollw Namibia Limited i tredje kvartal.Tullow-kontrakten ble tildelt i februar, mens selskapet i juni fikk kontrakten av Chariot som da innebar boring av én fast brønn, samt opsjon på ytterligere en brønn.Boringen skal utføres av boreskipet Ocean Rig Poseidon som ble ferdigstilt i 2011.IntensjonsavtaleOccean Rig har, ifølge meldingen mandag, også inngått en intensjonsavtale med et ikke-navngitt europeisk oljeselskap for et boreprogram på to faste brønner, samt to mulige brønner utenfor kysten av Vest-Afrika.Denne jobben, som også skal utføres av Ocean Rig Poseidon, har ventet oppstart i fjerde kvartal etter at kontrakten med Chariot Oil & Gas er fullført, gitt at alle godkjenninger kommer på plass.En annen god nyhet er at Lundin Norway har valgt å utøve den syvende opsjonen i forbindelse med den eksisterende kontrakten oljeselskapet har med den halvt nedsenkbare riggen Leiv Eriksson.Dermed har riggen sikret arbeid til desember 2018, og dersom de resterende fem opsjonene utøves, har riggen arbeid til tredje kvartal 2019.Fjerner usikkerhetAvslutningsvis kan Ocean Rig melde at det har sluttført diskusjonene med Total E&P Angola Block 32 for boreskipet Ocean Rig Skyros.Diskusjonene endte med at det har blitt gjort endringer til den eksisterende kontrakten, inkludert en bestemmelse som sier at dagraten vil være fast på om lag 573.000 dollar per dag for resten av kontraktsperioden.- Sluttføringen av Skyros-diskusjonene fjerner all usikkerhet med tanke på selskapets estimerte ordrereserve, og styrker vår strategiske relasjon med Total, sier Khanna.Riggselskapet merker godt at markedet er i bedring.- Vi ser for tiden et høyere antall forespørseler i markedet som vi forventer vil omgjøres til høyere utnyttelsesgrad de kommende månedene for den totale flåten av flyterigger, sier Khanna.