Pareto Bank øker inntektene

Tiril Haug Villum - Foto: Finansavisen

Øker både på topp og bunn

Pareto Bank melder om et resultat etter skatt på 93,2 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot 75 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultat per aksje ble 1,57 kroner, mot 1,27 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 124,2 millioner kroner, sammenlignet med 99,2 millioner kroner i fjor.Renteinntektene var 139,4 millioner kroner i kvartalet, mot 124,6 samme periode i fjor.Driftsinntektene beløp seg til 148 millioner kroner, sammenlignet med 132,5 millioner kroner i 2. kvartal 2017.Reviderer mål for utlånsvekst og avkastning på egenkapitalPareto Bank høyner målet for netto utlånsvekst i 2018 til mellom 1 og 1,5 milliarder kroner fra det tidligere målet på rundt 1.000 millioner kroner, og høyner målet for avkastning på egenkapitalen til over 15 prosent fra tidligere over 14 prosent.-Utlånsveksten fortsatte i andre kvartal innenfor både eiendomsfinansiering og selskapsfinansiering, og det er gode utsikter for fortsatt vekst. Banken forventer nå en vekst på mellom 1.000 millioner kroner og 1.500 millioner kroner for 2018 samlet sett. Med god vekst og solide marginer har banken revidert sitt anslag for egenkapitalavkastning til over 15 prosent, skriver banken.Justert utbyttepolicyStyret i Pareto Bank har vedtatt en justert utbyttepolicy med et utvidet målintervall på utbytte på fra 0 til 50 prosent, mot tidligere et intervall på 30-50 prosent."Som prosjektbank vil utlånsvolum og tilgang til kundeforretninger kunne variere mye fra periode til periode. Med et større utdelingsintervall for utbytte får banken dessuten større fleksibilitet i sin kapitalstyring. I perioder med god tilgang til forretninger med en konkurransedyktig egenkapitalavkastning, vil banken kunne ha et utdelingsforhold i den lave enden av intervallet", skriver banken.Les hele rapporten her