Procter & Gamble melder om et resultat etter skatt på 1,891 milliarder dollar i regnskapsmessig fjerde kvartal 2018, mot 2,215 milliarder dollar i samme periode i fjor.Selskapet fikk et resultat per aksje fra kjernevirksomheten på 0,94 dollar pr aksje i kvartalet, som er en oppgang på 11 prosent sammenlignet med i fjor.
Ifølge Marketwatch var det ventet et resultat per aksje på 0,90 dollar.Driftsinntektene beløp seg til 16,503 milliarder dollar, sammenlignet med 16,079 milliarder dollar i regnskapsmessig 4. kvartal 2017. Her var det ventet 16,54 milliarder dollar.Procter & Gamble faller over to prosent i førhandelen. Les hele rapporten her
Resultatet før skatt ble 2,289 milliarder dollar, sammenlignet med 2,297 milliarder dollar i fjor.Driftsresultatet ble 2,677 milliarder dollar, mot 2,949 milliarder dollar året før.Regnskapsåret til Procter & Gamble varer fra 1. juli til 30. juni.Selskapet ser en organisk salgsvekst på 2-3 prosent i regnskapsåret 2019, og en vekst i resultat fra kjernevirksomheten på 3-8 prosent.Selskapet vil kjøpe tilbake egne aksjer for inntil fem milliarder dollar i regnskapsåret 2019.