Prospektet for notering av sekundæraksjer godkjent

Finanstilsynet har godkjent prospektet for notering av sekundæraksjer på Oslo Børs.

Finanstilsynet har godkjent prospektet for notering av Star Bulk Carriers Corps sekundæraksjer på Oslo Børs, ifølge en melding fra selskapet.Aksjene vil noteres under tickeren «SBLK R» og første noteringsdag ventes å være kort tid etter gjennomføringen av Songa-transkajsonen, der Star Bulk kjøper alle Songas skip.


Les også