Protector kjøpte tilbake egne aksjer for 253 millioner

Stor interesse for å selge Protector-aksjer til Protector.

Børs

Etter børsslutt mandag annonserte Protector Forsikring at Nordea og Pareto Securities var engasjert for å utforske muligheten for å kjøpe tilbake aksjer for inntil 150 millioner kroner.Beløpet tilsvarer om lag 3,5 prosent av de utestående aksjene i selskapet.Begrunnelsen var forventninger om redusert premievekst, noe som gjør at selskapet for øyeblikket er overkapitalisert. Tilbakekjøpet skulle derfor gjøres som et ledd i å justere kapitalbasen, ble det opplyst.Tilbakekjøpet høstet stort interesse fra investorene.Så stor var interessen at selskapet rett før børsslutt tirsdag, besluttet å doble omfanget av tilbakekjøpet til inntil 300 millioner kroner.Kjøpskursen ble fastsatt til 57,50 kroner.Tirsdag kveld ble bøkene lukket, og resultatet ble at Protector kjøpte tilbake 4.404.622 aksjer til kurs 57,50 kroner.Dermed ble det kjøpt tilbake egne aksjer for rett over 253 millioner kroner.Transaksjonen medførte at Protector passerte flaggegrensen på fem prosent.Totalt innehar Protector nå 4.407.087 aksjer i eget selskap, noe som tilsvarer en eierandel på 5,1 prosent.

protector forsikring
tilbakekjøp av aksjer
nordea
pareto securities
Nyheter
Børs