- Resultatet svekkes av høyere priser og lavere produksjon

Driftsresultatet falt med over 600 millioner kroner.

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 1.480 millioner kroner i andre kvartal. Dette var en nedgang på 621 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2017. Det skriver selskapet i sin kvartalsrapport torsdag. Nedgangen var drevet av urealiserte verdiendringer i Markedsoperasjoner, delvis som følge av endret verdsettelsesmetode. Vesentlig lavere norsk vannkraftproduksjon ble motvirket av betydelig høyere nordiske kraftpriser. Kvartalets resultat etter skatt endte på 271 millioner kroner. Snittprisen for kraft var i andre kvartal 39,1 EUR/MWh, som er en økning på 42 prosent sammenlignes med samme periode i fjor.Statkraft skriver i kvartalsrapporten at de optimaliserte produksjonen i henhold til markedet, og produserte dermed 11,5 TWh; en nedgang på 22 prosent. For første halvår nådde selskapet en underliggende ebit på 7.390 millioner norske kroner, som er en økning på 1.351 millioner fra første halvår 2017.- Resultat etter skatt er på solide 10,5 milliarder kroner i første halvår. Dette bidrar til å gi Statkraft en sterk finansiell posisjon som muliggjør økte investeringer i fornybar energi, sier konsernsef Christian Rynning-Tønnesen. Se resultatpresentasjonen på webcast UtsikterStatkraft skriver i kvartalsrapporten at de har Europas største reservoir-kapasitet og en portefølje sammensatt av fleksible vannanlegg. Statkraft har en høy andel langsiktige kraftkontrakter med europeiske og internasjonale produsenter. Disse kontraktene vil ha en stabiliserende effekt på omsetning og profitt, ifølge selskapet. Selskapet håper å opprettholde sin ledende posisjon innen vannkraft, være en av de større driverne innen av fornybar energi i Europa, Sør-Amerika og India, samt utvide kundevirksomheten innen varme og markedsoperasjoner. Statkraft ser også frem til å utvikle nye virksomheter innen dekarbonisering og fornybar energi. - Strategien vil sørge for at Statkraft forblir et ledende selskap i fornybarskiftet. En forutsetning er at alle aktiviteter fortsatt gjennomføres med høy etisk standard, sier Rynning-Tønnesen. Statkraft ønsker å bidra til en god industriell utvikling i sine deleide regionale selskaper i Norge. Statkraft har derfor solgt 1,7 prosent av aksjene i BKK for å tilrettelegge for at BKK kan bruke egne aksjer ved oppkjøp. Statkraft har også blitt enige om å selge sin aksjebeholdning på 49 prosent i Istad til Tussa Kraft, med forutsetning om at nødvendige konsesjoner innvilges.Les hele kvartalsrapporten her.