Ryanair er forberedt på å flytte jobber til Polen dersom streikene blant de kabinansatte i selskapets andre europeiske markeder skader virksomheten. Det sier konsernsjef Michael O'Leary på en pressekonferanse i Østerrike tirsdag, ifølge Reuters. Selskapet opplever for øyeblikket streik blant de ansatte i Italia, Spania, Portugal, Belgia og Irland, i tillegg til at ansatte i Tyskland mandag stemte for å gå ut i streik. O'Leary sier imidlertid at Ryanair er villige til å kutte arbeidsplasser i et hvert marked dersom det er nødvendig. - Vi er det ultimate opportunistiske flyselskapet. Vi har i dag 20 markeder som trenger flere fly. Vi har mangel på fly i nesten alle markeder vi opererer i på grunn av etterspørselen etter våre priser og tjenester, melder Reuters. Konsernsjefen trakk frem at det polske markedet opplever sterk vekst, er lønnsomt og kan allokeres ressurser til dersom de andre markedene tar skade av streikeaktiviteten. Han slo imidlertid fast at dersom de streikende kabinansatte har "sunn fornuft" på sin side, vil partene komme til enighet.