Scatec Solar med kraftig resultatforbedring

Operasjonelt på nivå med fjoråret.

Scatec Solar legger frem tall for 2. kvartal 2018 fredag.Resultat etter skatt ble 97,8 millioner kroner, mot minus 12,7 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultat per aksje ble 0,93 kroner, mot minus 0,12 kroner ved samme korsvei i fjor.Se presentasjonen live fra kl 08.00 Resultatet før skatt ble 152,2 millioner kroner, sammenlignet med minus 0,7 millioner kroner i fjor. Resultatforbedringen er drevet av økte finansinntekter fra valutakontrakter. Gevinst på forward-kontraktene utgjorde 124,1 millioner kroner, mot 0 kroner året før.Driftsresultatet ble 150,2 millioner kroner, mot 151,1 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 286,3 millioner kroner, sammenlignet med 279,0 millioner kroner i 2. kvartal 2017.UtsikterKonsernsjef Raymond Carlsen tror på videre vekst.- Med de prisene vi har sett på utstyr de siste ukene tror vi veksten vil akselerere videre over tid, sier han, med referanse til selskapets ordrereserve og pipeline som ved utgangen av andre kvartal utgjorde 4,5 gigawatt (GW).Scatec Solar venter kraftproduksjon på 72 gigawattimer (GWh) i 3. kvartal 2018, mot 68 GWh i 2. kvartal og 72 GWh i 3. kvartal 2017.Investeringer i nye solanlegg ventes fortsatt å gi i snitt en internrente på 15 prosent nominelt etter skatt. Bruttomarginene for prosjektutvikling og konstruksjon ventes å være 15 prosent i snitt for anleggene i drift og konstruksjon på 1.500 MW innen utgangen av 2018 og 12-15 prosent for anlegg i drift og konstruksjon på 3.500 MW innen utgangen av 2021.Operation & Maintenance fra anlegg i drift ventes å gi inntekter på 70-80 millioner kroner og en EBITDA-margin på 40-45 prosent i 2018.Eller opplyses det at konsernets kostnader ventes å forbli på nåværende nivå ettersom "konsernfunksjonene har styrket seg de seneste kvartalene.