Tørrbulkrederiet Scorpio Bulkers melder fredag at det har mottatt forpliktelseer fra ABN Amro Bank og Norddeutsche Landesbank Girozentrale for en lånefasilitet på inntil 60 millioner dollar, eller rundt 490 millioner kroner med dagens vekslingskurs.
Fasiliteten skal benyttes til finansieringen av inntil 60 prosent av verdien av to skip av typen Ultramax, samt to skip av typen Kamsarmax.
Løpetiden er på fem år fra trekkdatoen, og årlig rente er på LIBOR pluss en margin på 2,25 prosent.Det er anslått at lånefasiliteten vil øke rederiets likviditet med rundt 21 millioner dollar, eller 171 millioner kroner, etter nedbetaling av den eksisterende gjelden som er tilknyttet skipene.Sluttføring av avtalen er ventet å finne sted i august.Scorpio Bulkers kontrollerer for tiden en flåte på 57 fartøy, derav 19 Kamsarmax og 38 Ultramax.